Restauranter i prisklasse $$$$ med gode anmeldelser seneste år

Restauranter i prisklasse $$$ med gode anmeldelser seneste år

Ekstra muligheder: Gode restauranter, men det vides ikke om seneste anmeldelse er positiv